Zoeken
  • Vincent

De Buurtcamping verbindt

Het afgelopen weekend heb ik Hedwig voor mijn lens gehad en deze keer in het Rembrandstpark, in de Baarsjes. Hedwig zet zich in voor De Buurtcamping. Deze stichting is 6 jaar geleden opgezet door Roderik Schaepman met als doel om mensen met elkaar te verbinden en de gelegenheid te geven elkaar te leren kennen. De Buurtcamping werkt aan de hand van Placemaking, een filosofie en methode die bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekt bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Ze zijn in 6 jaar hard gegroeid en zijn al in 12 steden actief met dit jaar maar liefst 20 campings! Gemeente Amsterdam, Telfort, het Oranje Fonds, Stichting DOEN en het VSB Fonds laten met hun bijdrage zien dat ook zij het maatschappelijk belang van De Buurtcamping zien.


Het stadsdeel waar ik in woon, Bos & Lommer, is een goed voorbeeld van hoe verschillend de achtergrond en situatie van de buurtbewoners kan zijn en dit is precies de reden waarom de Buurtcamping zo een briljant idee is: een keer per jaar nodig je de mensen in West uit om gedurende en weekend hun tentje in het Rembrandt Park neer te zetten. Heb je het te krap maar wil je heel graag kamperen , dan helpt Hedwig je aan een kampeerplek en spullen. Je werpt voor een paar dagen de identiteit die je met je mee draagt van je af en dit levert prachtige ontmoetingen op.


Het logo van De Buurtcamping laat een wc-rol zien; je ziet tenslotte iedereen met een wc-rol naar het sanitair gaan! Kinderen knutselen en volwassenen zoeken elkaar op. Er wordt samen gekookt, gespeeld, muziek gemaakt, gelachen en nieuwe vriendschappen gemaakt. Een mes die dus aan meerdere kanten snijdt!

© Copyright Soul2Soul Photography portretfotografie en reportagefotografie. Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook niet toegestaan om zonder mijn toestemming foto’s te publiceren, te gebruiken of aan te passen.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.